Oplysning

Folkeoplysning er en grundsten i vores arbejde i FN-forbundet og på den måde med i alt, hvad vi laver både af lokalt og landsdækkende karakter lige fra afholdelse af debatter, fyraftensmøder og konferencer, deltagelse i festivaller og folkemøder, udgivelse af kronikker og læserbreve og meget mere. 

Udover vores hjemmeside og vores sociale medier har vi de helt konkrete redskaber og tilbud til at oplyse om FN og FN's arbejde, som