Skoletjenesten Aarhus

I FN-forbundets skoletjeneste i Aarhus kan du finde Kurt som er koordinator for FN-forbundets skoletjeneste. Kurt er uddannet statskundskaber fra 1983 og har været i skoletjenesten siden 2015. Kurt har derfor stor erfaring og viden om FN og dets arbejde, samt et stort indblik i verdensituationen. 

Udover Kurt, så består skoletjenesten i Aarhus af 7 statskundskabsstuderende fra Aarhus Universitet (Esther, Emma, Sigrid, Sarah, Mathilde, Martin og Victoria). De deler alle en stor interesse for FN og det internationale samfund, særligt arbejdet mod opfyldelsen af verdensmålene og det politiske spil indenfor FN. De er alle motiverede af at møde børn og unge i øjenhøjde og formidle FN’s arbejde videre på en brugbar og passende måde.

Alle i skoletjenesten i Aarhus har erfaring på bagen og vi kan derfor tilbyde:
Oplæg, Verdensmål på Spil, MiniMUN og I Samme Båd.

Sted: Vi kommer ud til jer

Pris: 750 kr. per underviser og per oplæg/spil + transportudgifter. Antallet af undervisere afhænger af gruppens størrelse og art.

Kontakt: fnforbundet@fnforbundet.dk

Læs mere om de enkelte tilbud:

  • Oplæg om Verdensmålene og brætspillet Verdensmål På Spil. FN's 17 Verdensmål sættes på spil i en kombination af et klassisk brætspil og en app. Spillet giver en forståelse af verden gennem spørgsmål, fakta, dilemmaer og diskussioner om bæredygtig udvikling.
  • Mini Model United Nations; Få besøg af 2 instruktører til at lede et rollespil, der giver elever forståelse for verdens udfordringer og internationale forhold med udgangspunkt i FN's arbejde gennem et 'Mini Model United Nations', der primært henvender sig til ungdomsuddannelser (kan dog tilpasses yngre målgruppe). De forskellige temaer er: Israel / Palæstina. En simulering af FN's Sikkerhedsråd, hvor Israel-Palæstinakonflikten skal diskuteres. Climate Conference. En simulering af klimaforhandlingerne, som de foregår i FN-systemet. Flygtninge. En simulering af en flygtningekonference i FN, hvor der skal findes løsninger på nogle af de kritiske spørgsmål i flygtningesituationen. Syrien. En simulering af FN's Sikkerhedsråd, hvor debat og forhandling skal ende ud i en resolution, der kan afhjælpe den kritiske situation i Syrien.
  • Oplæg og diskussion omkring: FN, FN og menneskerettigheder, FN og bæredygtig udvikling, FN som fredsskaber, FN og Verdensmålene. Andet oplæg inden for FN's område kan også aftales. Et standard oplæg varer 45-60 minutter.
  • I Samme Båd er et rollespil, hvor eleverne via spillekort agerer forskellige lande og FN selv - og handler, forhandler, boykotter, udfordrer og hjælper hinanden.