Eksterne repræsentanter

Oversigt over FN-forbundets repræsentanter i organisationer, institutioner og samarbejdsfora per 8. juni 2023:

 

Repræsentationer i forhold til bæredygtig udvikling:

CISU, Civilsamfund i Udvikling: Victoria Davidsen

Globalt Fokus: Victoria Davidsen

92-gruppen: Victoria Davidsen og Torleif Jonasson

SDG arbejdsgruppen (mailliste uden sekretariat): Jørgen Estrup, Torleif Jonasson og Lars Josephsen (suppleant)

 

Humanitære og menneskerettighedsrelaterede repræsentationer:

Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab: Jørgen Estrup, Ole Olsen, Karin Munkholm

Dansk-Russisk Forenings partnerskabskreds: Kristine Amalie Rostgård

Erhvervsstyrelsens Multistakeholder gruppe for Internet Governance: Lena Jørgensen

Rådet for Menneskerettigheder: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)

Rådet for Menneskerettigheders UPR-udvalg: Jørgen Estrup og Lena Jørgensen (suppleant)

Udenrigsministeriets kontaktudvalg vedr. menneskerettigheder: Jørgen Estrup, Lena Jørgensen, Kristine Amalie Rostgård, Anne Sophie Callesen

UNICEF Danmark (netværk): Lena Jørgensen, Victoria Davidsen

Østersø NGO Netværk, Danmark: *Kim Fredericsen (suppleant til koordinationskomiteen), Irina Bjørnø

Kvinderådet: Lena Jørgensen, Anne Sophie Callesen, Irina Bjørnø

 

Fred- og konfliktløsningsrelaterede repræsentationer:

DanWatch: Lena Jørgensen. Ole Olsen og Irina Bjørnø (suppleanter)

EU Russia Civil Society Forum: (ansøgning skal færdiggøres af Kim) Kim Fredericsen og Irina Bjørnø

International Coalition for the Responsibility to Protect: Kristine Amalie Rostgård

RIKO, Rådet for International Konfliktløsning: Finn Reske-Nielsen og Victoria Davidsen (suppleant)

 

Organisatoriske repræsentationer o.lign. (primært ex officio):

Dansk Folkeoplysnings Samråd: Karin Munkholm og Torleif Jonasson

Nordiske generalsekretær- og formandsmøder: *Torleif Jonasson og *Jens Christian Wandel

Stop Sult Fondens bestyrelse: *Trine Marqvard Jensen

WFM: Flemming Thøgersen og *Bente Nielsen (treasurer)

WFUNA: *Torleif Jonasson (medlem af ExCo), Jens Christian Wandel

 

Andre ’administrative’ repræsentationer (ex officio):

Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariatsledernetværk: *Torleif Jonasson

Dansk Folkeoplysnings Samråds Kommunikationsforum: *Trine Kamp Larsen