Eksempel

Konventioner

I anledning af FN’s 75 års jubilæum i 2020 har vi udvalgt en samling af forskellige konventioner og aftaler, som vi (også) synes er relevante. Det er:

 • Atomvåbenaftalen 
 • Børnekonventionen 
 • Flygtningekonventionen 
 • Folkedrabskonventionen 
 • Havretskonventionen 
 • Klimakonventionen 
 • Kvindekonventionen 
 • Menneskerettighedserklæringen 
 • Oprindelige folk - deklarationen 
 • Ozonlagskonventionen 
 • Racediskrimineringskonventionen 
 • Torturkonventionen
 • Verdensmål for bæredygtig udvikling
 • Våbenhandelsaftalen

Download det samlede hæfte her. Skulle du have lyst til at lege lidt med konventionerne, hvordan de hænger sammen på kryds og tværs som et puslespil, kan du kontakte os for at få tilsendt filerne digitalt. Skriv til fnforbundet@fnforbundet.dk.  

Projektet er støttet af Hermod Lannungs Fond.