Foredragsholdere

>> Læs mere om de enkelte foredragsholdere og bestil et foredrag her 

Birgitte Møller

 • FN-systemet i almindelighed; Karrieremuligheder for interesserede danskere

Christian Balslev-Olesen

 • FN i konfliktløsning og genopbygning i verdens brændepunkter; Resultater af FN’s 2015 mål i kaoslande; FN’s Børnekonvention; FN’s humanitære arbejde

Erik Blas

 • Sundhed, lighed og bæredygtig udvikling

Finn Reske-Nielsen

 • Generelt om FN; FN's udviklingsarbejde, inkl. Verdensmålene; Det fredsbevarende arbejde; Genopbygning efter konflikt; Det humanitære arbejde

Frederik Harhoff

 • Retsforfølgning af krigsforbrydelser; Transitional Justice; Folkeret og humanitær folkeret (krigsret)

Jan Sand Sørensen

 • Koordination af udviklings- og humanitær bistand på landeniveau; FN’s rolle; “Forebyggelse er bedre end helbredelse"; FN’s rolle i konfliktforebyggelse med udgangspunkt i konkrete eksempler

John Kierulf

 • Nedrustning, våbenkontrol og ikke-spredning af konventionelle våben og masseødelæggelsesvåben med fokus på faren og truslen fra atomvåben

Kurt Mosgaard

 • Hvordan gennemfører FN sit fredsarbejde? En orientering om FN’s freds-støttende operationer og danske bidrag. Nytter det?; Krig og flugt; Hvordan gør vi FN bedre til at holde fred?; Reform og fornyelse i FN.

Ole Olsen

 • Menneskerettighedernes udvikling i FN-regi; UPR og andre FN’s mekanismer for at sikre respekt for menneskerettighederne; Israel, Palæstina, FN og folkeretten; Udfordringer med at monitorere den global økonomi

Peter Brückner

 • Generelt om FN; EU og FN

Torben Brylle

 • FN i fred og konflikt; FN som udviklingsaktør; FN og de regionale organisationer i Afrika; FN, EU og AU i Sudan-konflikterne

Torleif Jonasson

 • Hvad er FN?; Bæredygtig udvikling fra 1798 til i dag; Verdensmålene for bæredygtig udvikling

Tyge Lehmann

 • FN som fredens vogter. Fra ord til handling

 

Et foredrag koster i udgangspunktet 750,- plus transport for foredragsholderen. Læs mere om de enkelte foredragsholdere og bestil et foredrag her eller kontakt os på fnforbundet@fnforbundet.dk