Til Web

Verdensmål på spil

SDGs At Stake

For download of the board and printable content (English, Danish, Romanian, Turkish, French, Spanish, German) press here.

Verdensmål på spil

”Verdensmål på Spil” er udkommet i en ny version med nyt design og opdateret indhold. Kontakt fnforbundet@fnforbundet.dk, hvis du vil have vores skoletjeneste ud og spille spillet med din skole, forening, organisation etc. Læs mere her

Guide for Educators

Til spillet hører en guide (engelsk), der indeholder: Introduktion til Verdensmålene. Hvordan man kan bruge spillet i forskellige uddannelsessektorer. Hvordan man kan bruge spillet i forskellige fag - samt anden inspiration hent

Om spillet  

De 17 verdensmål sættes på spil I en kombination af et klassisk brætspil og en app. App'en downloades gratis via App Store eller Google Play. Der skal kun bruges én device pr. spil.

Spillet er udviklet til elever/kursister i henholdsvis udskoling og på ungdomsuddannelser, men kan spilles af alle med interesse i Verdensmålene. 

Det er især relevant for dig, der har brug for et redskab i undervisningen til at give eleverne/kursisterne en forståelse af verden gennem spørgsmål, fakta, dilemmaer og diskussioner om bæredygtig udvikling.

Formålet med spillet er at få deltagerne til at reflektere over verdensmålene og ikke mindst over deres egen rolle i forhold til bæredygtig udvikling.

Det er oplagt at bruge spillet i fagene: samfundsfag, geografi, historie, dansk og biologi. Enten som enkeltstående indslag i undervisningen eller i forbindelse med en temauge eller i et projekt om ét eller flere af målene. Her er et overblik over Verdensmålenes relevans for læseplanen i folkeskolen og gymnasiet

Spillet består af en pose med 4 spillebrikker med 4 tilhørende markeringsbrikker, 1 terning med globus og et spillebræt af stenpapir. Der spilles med 2-4 hold à 1-3 personer. Alle spørgsmål, aktioner og dilemmaer findes på app’en ’Verdensmål på Spil’, der kan downloades gratis via App Store eller Google Play. App’en guider spillets gang. Læs privatlivspolitikken for brug af app'en her

Hvert hold er på en mission, hvor det gælder om at opfylde Verdensmål. Det gøres ved at svare rigtigt på spørgsmål, og undervejs støder holdene på aktioner med aktuelle scenarier fra den virkelige verden. Holdene præsenteres også for dilemmaer, hvor de skal diskutere sig frem til enighed for at kunne flytte sig videre.

Som opfølgning på verdensmålsspillet kan eleverne reflektere i grupper over, hvilke dilemmaer, de husker fra spillet (ellers kan alle dilemmaerne findes i PDF her).

Forslag til arbejdsspørgsmål:

  • Hvilket dilemma var det sværeste eller mest spændende I mødte i spillet?
  • Skriv dilemmaet ned på et stykke papir
  • Hvilket svar nåede i frem til? Skriv også svaret ned på papiret
  • Diskuter dilemmaet igen – find de bedste to argumenter for at svare ja og de to bedste argumenter for at svare nej til spørgsmålet.
  • Undersøg om dette dilemma findes i den virkelige verden. Eller findes der et dilemma der ligner? Og undersøg hvordan dette dilemma evt. løses.
  • Diskuter i plenum i klassen. Er de andre enige med jer?

Introduktion til Verdensmålene

På vores temaside om Verdensmålene kan du få basal viden om de enkelte mål. Skal klassen have en kort introduktion til FN eller FN's Verdensmål inden spillet, kan du benytte denne præsentation

Det kan også være, du foretrækker at få et besøg af vores Skoletjeneste til at introducere målene og facilitere spillet. Et sådant forløb koster 750 kr. pr. underviser / spilleder + transport. Besøget kan tilpasses i tid, men varer i gennemsnit 3 lektioner, hvis der også skal spilles. Kontakt: fnforbundet@fnforbundet.dk eller ring 3346 4690

Vi vil gerne have din mening 

Vi har brug for at vide, hvad du synes om verdensmålsspillet. Det gælder både, hvis du er lærer, elev eller anden bruger, så vi løbende kan revidere indholdet, og så vi kan blive endnu bedre næste gang, vi laver materialer til information og undervisning. 

Udfyld skemaet her - det tager kun 2 minutter.      TAK!

Verdensmålsspillet er udviklet i 2018/2019 af FN-forbundet med støtte fra Danidas Oplysningspulje, og det er revideret og udgivet i 7 sprogversioner i 2022 med støtte fra Erasmus+