Microscope 3184432 1280
11. februar 2024

FN-dag for kvinder og piger i videnskab: Diversitet i forskningen skal bidrage til at opnå verdensmålene

Foto: Pixabay / Fernando Zhiminaicela 

I hele februar måned sætter FN et ekstra stort fokus på det syvende verdensmål, der omhandler adgang til bæredygtig og moderne energi for alle. I dag, d. 11. februar, markerer FN dagen for kvinder og piger i videnskab.

For de fleste borgere i Danmark er energikrævende, teknologiske produkter og løsninger en selvfølgelig og naturlig del af hverdagen. Mobiltelefonen sættes i opladeren, når batteriet er fladt, møder og undervisning afvikles online, og efter mørkets frembrud tændes de elektriske lys. Efterspørgslen på energi, og i særdeleshed strøm, har aldrig været større, og ifølge FN er energiforbruget på det globale plan tredoblet siden 1970’erne. På trods af, at antallet af mennesker, der har adgang til elektricitet, er steget markant, lever omkring 800 millioner mennesker stadig uden adgang til moderne og stabil elektricitet.

FN fastslår, at det er et stort problem, at en så stor andel lever uden adgang til en så basal energikilde som elektricitet. Manglende adgang til elektricitet påvirker nemlig både adgangen til uddannelse, udviklingen af moderne sundhedsklinikker, landbruget og produktion af varer til eksport. Den skæve balance i adgangen til elektricitet, moderne maskiner og digitale løsninger påvirker altså levestandarden og den økonomiske udvikling negativt i de områder, der ikke har den nødvendige adgang. Dermed udgør manglen på adgang til stabile energikilder en forhindring til at opnå det første og ottende verdensmål, der omhandler afskaffelsen af fattigdom og styrkelsen af økonomisk vækst og anstændige jobs.

Selvom behovet for billig og moderne energi er stort og presserende, lægger FN vægt på, at udbredelsen af energi må ske på en grøn og bæredygtig måde, for at undgå at skade klimaet og mennesker, der bor i klimamæssige udsatte områder. Derfor er investeringer i grønne energikilder og forskning i grøn omstilling essentielt for at opnå det syvende verdensmål.

Med markeringen af den internationale dag for kvinder og piger i videnskab sætter FN fokus på, at det i naturvidenskabelig og teknologisk forskning, også kaldt STEM-fagene, er nødvendigt at fremme diversitet for at opnå de bedste forskningsmæssige resultater på b.la. klima- og energiområdet. Indenfor STEM-fagene er kønsbalancen nemlig skæv, og kvinder er globalt set stærkt underrepræsenterede i forskningen. Manglen på forskningsmæssig diversitet er ifølge FN problematisk, fordi diversitet udvider gruppen af talentfulde forskere og bidrager med nye perspektiver, talent og kreativitet, hvilket er essentielt i udviklingen af nye, grønne løsninger, der kan medvirke til at opnå det syvende verdensmål.